شرایط حضانت فرزند

شرایط حضانت فرزند: در این مطلب قصد داریم شرایط حضانت فرزند و جزئیات مربوط به آن را بیان کنیم به همین منظور موضوع را با این مقدمه شروع می کنیم: کودکان را می‌توان ساده ترین، بی آلایش‌ترین و بی‌ دفاع‌ترین افراد جامعه دانست که برای رشد و نمو، به توجه و مراقبت‌های افرادی در چارچوب […]