نفقه چیست

در این نوشته قصد داریم بپردازیم به این که نفقه چیست، شامل چه مواردی است؟ و ضمانت اجرای عدم پرداخت نفقه از سوی زوج،و روش مطالبه آن توسط زوجه به چه صورت می باشد؟ طبق ماده 1107 قانون مدنی: نفقه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، البسه، […]