بهترین وکیل طلاق توافقی در کرج

بهترین وکیل طلاق توافقی در کرج سؤالی که ابتدا به ذهن می رسد این است که طلاق توافقی چیست؟ از دیدگاه وکیل، طلاق توافقی یکی از انواع طلاق است که در آن زن و مرد هر دو موافق جدایی از یکدیگر می باشند که به اصطلاح عامیانه طلاق تفاهمی هم گفته می شود. در این […]