بهترین وکیل در کرج

وکیل مدافع یا نماینده حقوقی قبل از معرفی بهترین وکیل در کرج ابتدا می پردازیم به تعریف وکیل مدافع یا نماینده حقوقی: وکیل فردی است که به موجب یک سند، اعم از یک نامه اداری، وکالتنامه اسناد رسمی یا وکالتنامه دادگستری و یا حتی سخن شفاهی (به شرط اثبات) از طرف فردی دیگر، واجد اختیارات […]