تصادفات رانندگی

تصادفات رانندگی و مجازات آن با گسترش روزافزون وسایل نقلیه در سطح جوامع بین الملل، علی رغم منافع بسیار من جمله تسریع در ایاب و ذهاب، حمل و نقل سریع و … مشکلاتی هم به همراه داشته است و ما در این مقاله قصد داریم به تصادفات رانندگی و خسارت های ناشی از آن بپردازیم […]