مؤسسه حقوقی عدل جویان جاوید آپادانا را بیشتر بشناسید ...

مؤسسه حقوقی جاوید آپادانا با کادری مجرب از بهترین های وکلای استان البرز و اساتید دانشگاه در رشته های حقوق قضایی و ثبتی ... در خدمت شما دوستان عزیز می باشد.

رسیدگی به کلیه دعاوی و پیگیری سریع دعاوی توسط مجرب ترین وکلای استان البرز

مشاوره فقط به صورت حضوری با هماهنگی قبلی و 15 دقیقه اول به صورت رایگان انجام می شود.

توسط مشاور ارشد حقوق و وکلای دادگستری

قبول و پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده ، ثبتی از جمله الزام به تنظیم سند رسمی ، چک ، سفته ، برات .

دعاوی حقوقی
 1. دعاوی مالک و مستأجر
 2. مطالبه وجه و امور معوقه
 3. مطالبه سرقفلی
 4. مطالبه اجرت المثل در صورت ارث و تقسیم ترکه ...
دعاوی کیفری
 1. کلاهبرداری
 2. جعل
 3. سرقت
 4. خیانت در امانت
 5. تخصیص مال از طریق نامشروع
 6. فروش و اجاره مال غیر
 7. تصرف
دعاوی خانواده
 1. مهریه
 2. ملاقات فرزند
 3. طلاق توافقی
 4. طلاق یک طرفه
 5. نفقه
 6. اجرت المثل
 7. استرداد جهیزیه
 8. ایام عده
 9. افزایش نفقه
دعاوی ثبتی
 1. تفکیک بر اخد سند مالکیت
 2. صدور اسناد قولنامه ای
 3. تعیین تکلیف
 4. وکالت انجام کارهای ثبتی
 5. تفکیک و تقسیم نامه
 6. درخواست سند مالکیت قانون تعیین تکلیف (اسناد قولنامه ای)
دعاوی قراردادی
 1. لیست فروش مشارکت
 2. ابطال قراداد
 3. مطالبه خسارت
 4. مطالبه ثمن معامله
 5. تأئید فسخ معامله

احکام صادره از سوی دادگاه بدوی ، حضوری ، غیابی

مجازات های جایگزین حبس

تعلیق ، تعویق مجازات حبس