مهرالمتعه - مؤسسه حقوقی عدل جویان جاوید آپادانا

مهرالمتعه یکی دیگر از انواع مهریه که در قانون مدنی به آن پرداخته شده است مهرالمتعه می باشد. مطابق ماده 1093 قانون مدنی ” هرگاه مَهر در عقد ذکر نشده باشد و شوهر قبل از نزدیکی و تعیین مَهر، زن خود را طلاق دهد، زن مستحق مهرالمتعه است و اگر بعد از آن طلاق دهد مستحق مَهرالمثل خواهد بود” با توجه به ماده ذکر شده مهرالمتعه، مهریه ای است که در شرایط وقوع طلاق قبل از تعیین کردن مَهر و همچنین نزدیکی،پرداخت آن بر عهده مرد خواهد بود و در صورتی که دلیل جدایی زوجین فوت یا فسخ نکاح باشد، این مَهر بر عهده ی مرد نخواهد بود. مهرالمتعه مانند مهرالمثل ناظر به مواردی است که مهریه در زمان عقد و در سند ازدواج تعیین نشده باشد. مهرالمتعه به موردی اختصاص دارد که مرد بخواهد زن را قبل از وقوع رابطه زناشویی طلاق بدهد. طبق ماده 1094 قانون مدنی: “برای تعیین مَهرالمتعه حال مرد از حیث غنا و فقر ملاحظه می شود.” بنابر آنچه گفته شد در تعیین مهرالمتعه چهار نکته مد نظر قرار می گیرد: مهریه در زمان عقد تعیین نشده باشد یا اینکه شرط به عدم مَهرشده باشد،همچنین بعد از عقد نیز مَهری تعیین نشود. رابطه زناشویی بین زوجین رخ نداده باشد. بر خلاف مهرالمثل که در تعیین میزان آن به وضعیت زن توجه می شود، در تعیین مهرالمتعه وضعیت اقتصادی مرد در نظر گرفته می شود. زوجین به وسیله ی طلاق از هم جدا شده باشند. با توجه به لزوم این شروط برای استحقاق زن به مهرالمتعه، این مَهر فقط مختص به نکاح دائم می باشد و در نکاح منقطع (موقت) عدم تعیین مَهر موجب باطل شدن آن می گردد، همچنین در نکاح منقطع طلاق راه ندارد. چگونگی تعیین مهرالمتعه: در تعیین مهرالمتعه،طبق ماده 1094 قانون مدنی، وضعیت مرد از نظر غنا وفقر در تعیین میزان مهرالمتعه لحاظ می گردد. در واقع در تعیین میزان آن به آیه 236 سوره بقره استناد می گردد: مهرالمتعه یا ” متاع مطلقه” هدیه ای است که مرد جهت خشنودی زن و در حد توان و امکانات خود به او می دهد. این هدیه می تواند چیزهایی از قبیل جواهرات، ساعت، لباس و … باشد. با توجه به موارد گفته شده اگر مرد شخص غنی و متمکنی باشد، هدیه ارزشمندی را به عنوان مهرالمتعه به زن می دهد و چنانچه شخص مستمند و فقیری باشد چیز کم ارزش تر یا به عبارتی ارزان تر را می دهد. مرد به تنهایی اختیار تعیین مهرالمتعه را دارد وچنانچه در مورد آن اختلافی به وجود بیاید، حاکم میزان آن را تعیین خواهد کرد. طرح دعوی مطالبه مهرالمتعه در دعوی مطالبه مهرالمتعه، دادگاه پس از برگزاری اولین جلسه دادرسی، احراز شرایط مالی مرد و تعین میزان مهرالمتعه، قرار تحقیقات محلی همراه با جلسه کارشناسی صادر می کند. رسیدگی به دعوی مطالبه مهرالمتعه در صورت داشتن روند عادی، دو جلسه رسیدگی و سه وقت نظارت خواهد داشت. پس از انجام این مراحل و در صورت عدم اعتراض طرفین دعوی،به نظر کارشناسی، دادگاه اقدام به انشای رأی می کند. چنانچه طرفین به نظر کارشناسی اعتراض داشته باشند ، روند کارشناسی مجدداً صورت خواهد گرفت. حق الزحمه کارشناس نیز بر عهده ی معترض می باشد. در صورت بروز مشکل در زمینه مطالبه مهریه می توانید از مشاوره حقوقی وکیل خانواده مورد اعتماد و اطمینان خود در موسسه حقوقی عدل جویان جاوید آپادانا بهره مند شوید.