اقامه ی دعوی اجرت المثل؟ - مؤسسه حقوقی عدل جویان جاوید آپادانا

دادخواست اجرت المثل ایام زوجیت یکی از مهم ترین حقوق مالی زن بعد از طلاق، اجرت المثل ایام زوجیت است .  مطالبهٔ اجرت المثل ایام زوجیت می بایست از طریق ارائه دادخواست به دادگاه صلاحیت دار انجام گیرد . دادگاه صالح برای رسیدگی به دعوای مطالبه اجرت المثل ایام زناشویی ، دادگاه خانواده می باشد . به این منظور ، در قسمت تعیین خواسته و بهای آن بایستی مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت در تاریخ مورد نظر را درج کرد. در قسمت دلایل و منضمات دادخواست نیز شناسنامه ، سند ازدواج و ارجاع موضوع به کارشناسی مورد نیاز است . در شرح دادخواست نیز یک توضیح کلی از شرایط نوشته شده و مستنداً به موادی که اشاره شد، دادخواست تنظیم می گردد. میزان اجرت‌المثل؟ میزان اجرت‌المثل با توجه عرف و نرخ‌های متعارف روز تعیین می‌شود و تشخیص آن با دادگاه است. در خارج از شکل قضایی، زن و مرد می‌توانند برای دریافت و پرداخت این مبلغ با هم توافق داشته باشند. البته از لحاظ قضایی شرط پرداخت این مبلغ، مطالبه زن است اما مرد می‌تواند با رضایت همسرش مثلا بابت اجرت‌المثل ۳۰ سال زندگی مشترک بخشی از خانه‌اش را به نام همسرش کند. در چنین مواردی دریافت یک رسید کتبی از همسر می‌تواند از لحاظ حقوقی از بروز مشکلات بعدی و درخواست مجدد زوجه جلوگیری کند.   شرایط پرداخت اجرت المثل ایام زوجیت محاسبه اجرت المثل بر مبنای سنوات زندگی زناشویی است و نحوه محاسبهٔ  آن اگر توافقی بین زوجین نباشد، توسط کارشناس با بررسی اموال منقول و غیرمنقول زوج تعیین می شود و معمولاً عرف جاری حداقل از مبلغ هشتصد هزار تومان شروع می شود تا اکتساب میزان ثروت زوج و گاه به صورت عدم ملائت زوج، دادگاه اختیار دارد که ترتیب دیگری را اتخاذ کند.