پول نزول یا همان ربا

منظور از پول نزول یا همان ربا چیست؟ پول نزول یا همان ربا یعنی شما مالی را قرض می گیرید و با طرف مقابل قرار می گذارید که مبلغی اضافه بر آن پول به او بپردازید. این مبلغ اضافه که از پیش تعیین شده است را ربا یا نزول می نامند. معنای دیگر ربا، که در کتابهای […]