خیانت در امانت

یکی از جرایم مهمی که هم در آیات و روایات متعدد بر مذموم بودن آن تاکید شده و هم در قوانین تعزیراتی برای آن مجازات ‌های خاصی در نظر گرفته شده است،جرم خیانت در امانت است. خیانت به معنای پیمان‌ شکنی، نقض عهد، بی ‌وفایی و رعایت نکردن امانت داری است و جرم خیانت در […]