بهترین وکیل حقوقی در کرج

همانطور که می­دانید، در دستگاه قضایی کشورمان و هرکشور دیگری که دارای نظام قضایی است، امکان طرح دو نوع دعوی وجود دارد. دعوی حقوقی و دعوی کیفری. همچنین دستگاه قضایی نیز دارای سلسله مراتبی می­باشد و هرکدام از این دعوی دارای مراجعی برای طرح شدن هستند. دادگاه­ های حقوقی یا دادگاه مدنی، محل طرح دعاوی […]