استرداد جهیزیه

زوجین و خانواده ها باید بدانند تهیه مسکن و لوازم اولیه منزل جهت زندگی مشترک از وظایف قانونی زوج می باشد بنابراین آنچه خانواده های زوجه جهت تهیه جهیزیه از وظایف خود می دانند و عرف شده است برخلاف قانون می باشد اما طرفین در این موارد می توانند به توافقاتی برسند. مثلاً برخی از […]